program szkolenia

ILOŚĆ GODZIN:

8

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Prezentacje i wykłady dotyczące szkolenia dzieci zgodnie z unifikacją PZPN. Organizacja i model gry na poszczególnych etapach szkolenia, przepisy gry w pikę nożną, system szkolenia i licencjonowania trenerów.

ILOŚĆ GODZIN:

16

Część teoretyczno-praktyczna

Metodyka prowadzenia treningu dla kategorii Junior G i Junior F. Wstęp teoretyczny, przygotowanie i przeprowadzenie treningu pokazowego. Organizacja turniejów, małych gier.

ILOŚĆ GODZIN:

4

Kurs pierwszej pomocy

Uczniowie nauczą się właściwej reakcji na zdarzenia mogące wystąpić na boisku: kontuzje i zachorowania. Zdobędą informacje jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy, ocenić stan poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc. Dokument potwierdzający ukończenie kursu jest akceptowany przy ubieganiu się o przyjęcie na kurs Grassroots C.

ILOŚĆ GODZIN:

4

WARSZTATY Z PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ AFTERMATCH

Interaktywne zajęcia na temat rozwoju osobistego, oceny własnych predyspozycji do pracy w przyszłości jako trener piłki nożnej, zaplanowania ścieżki kariery trenerskiej. Zajęcia opracowane przez ekspertów w ramach międzynarodowego projektu AFTERMATCH.

ILOŚĆ GODZIN:

8

STAŻ W KLUBIE SPORTOWYM

Obowiązkowy staż w Akademii Młodych Orłów, MAMO lub w jednym ze współpracujących klubów. Stażyści przy boku trenera będą mogli w praktyce zweryfikować swoje umiejętności, pomóc w organizacji i prowadzeniu treningu, czyli poznać w praktyce pracę trenera piłki nożnej.

ILOŚĆ GODZIN:

2

Egzamin

Zaliczenie projektu na podstawie obecności i przygotowanej prezentacji. Certyfikat jest wydawany przez wojewódzki lub okręgowy związek piłki nożnej.