PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Tytuł projektu: Umiejętności społeczne w sektorze sportu

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2021-06-30

 

Nazwa wnioskodawcy:         Towarzystwo Sportowe Iron Man

Partner:                                 Fundacja Football Academy Group

 

Wartość projektu                    250 250,00 zł

Dofinansowanie  UE                     242 742,00 zł

 

Celem projektu jest wyposażenie 80 uczestników w kompetencje społeczne ważne na rynku pracy. Zostanie on osiągnięty poprzez działania diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze oraz wolontariat w lokalnych organizacjach sportowych.

W trakcie szkoleń i doradztwa uczestnicy posiądą wiedzę i kompetencje społeczne pozwalające na zaangażowanie się w działalność takich organizacji.

Uczestnicy otrzymają wsparcie szkoleniowe :

- 24 godziny wstępne kursu trenera piłki nożnej JUNIOR-COACH

- kurs 1 pomocy

- 24 godziny szkoleń kompetencji społecznych,

 

Każdy z uczestników projektu zaangażuje się w co najmniej 7-miesieczny wolontariat w lokalnym klubie sportowym.

 

Projekt zrealizowano w 5 lokalizacjach:

Zadanie 1, Radom,          16 osób,

Zadanie 2, Gogolin          16 osób,

Zadanie 3, Szczecin         16 osób,

Zadanie 4, Warszawa     23 osoby,

Zadanie 5, Bydgoszcz     18 osób,